تماس باما

تیمیلو

آیا تیمیلو معتبر است؟

فروشگاه اینترنتی تیمیلو دارای تمام مجوز های لازم از سازمان های مرتبط با فضای مجازی و همچنین عضو اتحادیه کسب و کار های مجازی بوده و دارای درگاه پرداخت رسمی بانک ملت است.